De huurvoorwaarden

Prijzen
De prijzen zijn vermeld in euro () per villa, per week, voor 6 personen. De bedragen zijn exclusief eindschoonmaak, boekingskosten en borgsom. Indien gewenst kan er in overleg voor maximaal 2 extra personen geboekt worden. Hiervoor wordt 25,- per week / per persoon extra in rekening gebracht. Voor de te boeken accommodatie gelden de reserveringsvoorwaarden.

Verzekeringen
Huurder dient zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Prijswijzigingen voorbehouden
Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen indien veranderingen in de verschuldigde heffingen daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto, dus zonder opslag, worden doorberekend.

Aansprakelijkheid
De huurder is de in het reserveringsformulier gemelde persoon. De huurder die een accommodatie boekt voor (ook) andere bewoners is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Een reservering is geldig voor het aantal vermelde personen op het reserveringsbewijs. Het is dan ook niet geoorloofd de accommodatie te bewonen met meer personen en kan verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij recht op schadevergoeding uitgesloten is. De huurder verplicht zich de accommodatie volgens de algemeen geldende normen te bewonen en het na gebruik in schone staat achter te laten. De verhuurder zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor diefstal, waardeverlies en/of beschadiging van eigendommen van de huurder en zijn medebewoners, welke veroorzaakt zijn door gebreken aan het gehuurde of door onjuist gebruik van het gehuurde.
De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor o.a. diefstal -letsel of ongeval veroorzaakt door personen of goederen of ten gevolge van hun verblijf.

Klachten
Indien u op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert dan wordt van u verwacht dat u daarvan melding maakt bij de verhuurder. Dit kan vaak ongemak en klachten voorkomen. Op deze manier zijn wij in de gelegenheid de klacht op te lossen.

Bed- en badlinnen
Bed- en badlinnen is bij de huurprijs inbegrepen. Wij adviseren uw eigen strandlakens mee te brengen, deze zijn niet aanwezig.
Uw villa is zo volledig mogelijk ingericht, echter voor de wekelijkse was van o.a uw bed en badlinnen dient u zelf te zorgen. Na vertrek wordt tijdens de eindschoonmaak bed- en badlinnen gewisseld.

Water en elektriciteit
In zuidelijke landen komen storingen in water- en elektriciteitsvoorziening wat vaker voor. Gemeentelijke en/of regionale autoriteiten kunnen, door verschillende oorzaken, besluiten tot tijdelijke afsluiting of tot distributie over gaan. Verhuurder kan voor de geleden schade niet aansprakelijk gesteld worden.

Wisseldagen
Wij verwachten u tussen 15.00 en 16.00 uur op de vakantiebestemming. Op de dag van vertrek geldt dat u de woning voor 10.00 uur s morgens moet hebben verlaten.

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan.

Borg
Bij aankomst wordt een borg gend. De borgsom bedraagt 200,- euro. Na controle van de woning ontvangt u deze borg retour. Geconstateerde schade wordt met deze borg verrekend.

Eindschoonmaak
De eindschoonmaak is verplicht. Hierdoor treft iedere nieuwe huurder een schone woning aan. De kosten hiervoor worden zonder opslag doorberekend aan de huurder. Toch verwachten wij van onze huurders dat zij de villa netjes achterlaten en bijvoorbeeld geen afwas, volle prullenbakken, vuilniszakken o.i.d laten staan.

De reserveringsvoorwaarden

1.     Een reservering kan schriftelijk, telefonisch, per E-mail of persoonlijk bij de verhuurder worden gedaan. Zodra de overeengekomen aanbetaling (30% van het huurbedrag) in het bezit is van de verhuurder, is de reservering definitief.
Per boeking wordt er 25,- boekingskosten in rekening gebracht.

2.     Het restant bedrag (70% aangevuld met de eindreiniging ad 100,- euro) moet uiterlijk 60 dagen voor de aanvangsdatum van de huurperiode in het bezit van de verhuurder zijn.
Na voorafgaande kennisgeving kan het niet op tijd betalen leiden tot ontbinding van de huur overeenkomst door of namens de verhuurder, in welk geval het reeds betaalde niet zal worden gerestitueerd.

3.     Indien de reservering binnen vier weken vr de huurperiode plaatsvindt, moet het huurbedrag in n keer worden voldaan.

4.     De huurder kan de huurovereenkomst schriftelijk annuleren tot 60 dagen vr de aanvang van de huurperiode. Bij annulering door de huurder blijft de aanbetaling van 30% in bezit van de verhuurder. Indien de annulering wordt verricht binnen de termijn van 60 dagen die aan de huurperiode voorafgaat, zal de huurder het volledige huurbedrag aan de verhuurder verschuldigd zijn.
In dit verband adviseren wij u dringend een annuleringsverzekering af te sluiten, waarbij u gedekt bent tegen onvoorziene, bijzondere omstandigheden, waardoor u niet met vakantie kunt gaan. Dit kan natuurlijk alleen indien de reden van afzegging een verzekerde gebeurtenis is, volgens de annuleringsvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij.

5.     Na ontvangst van de laatste betaling stemmen wij de sleuteloverdracht etc. met u af.