De huurvoorwaarden

Prijzen
De prijzen zijn vermeld in euro () per villa, per nacht, voor maximaal 6 personen.
De bedragen zijn exclusief eindschoonmaak, boekingskosten en borgsom.
Indien gewenst kan er in overleg voor maximaal 2 extra personen geboekt worden. Hiervoor wordt 15% per nacht, per persoon extra in rekening gebracht.
Voor de te boeken accommodatie gelden de reserveringsvoorwaarden.

Verzekeringen
Huurder dient zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Aansprakelijkheid
De huurder is de in het reserveringsformulier gemelde persoon.
De huurder die een accommodatie boekt voor (ook) andere bewoners is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.
Een reservering is geldig voor het aantal vermelde personen op het reserveringsbewijs.
Het is dan ook niet geoorloofd de accommodatie te bewonen met meer personen en kan verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij recht op schadevergoeding uitgesloten is.
De huurder verplicht zich de accommodatie volgens de algemeen geldende normen te bewonen.
Bij het verlaten van de woning dient de woning schoon en net zo opgeleverd te worden als het eruit zag aan het begin  van U huurperiode.
Gebreken dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan de beheerder c.q. verhuurder. (zie ook onder het hoofdstuk “BORG”)
De verhuurder zal in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor diefstal, waardeverlies en/of beschadiging van eigendommen van de huurder en zijn medebewoners, welke veroorzaakt zijn door gebreken aan het gehuurde of door onjuist gebruik van het gehuurde.
De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor o.a. diefstal -letsel of ongeval veroorzaakt door personen of goederen of ten gevolge van hun verblijf.

Klachten
Indien u op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert dan wordt van u verwacht dat u daarvan melding maakt bij de verhuurder of beheerder.
Dit kan vaak ongemak en klachten voorkomen. Op deze manier zijn wij in de gelegenheid de klacht op te lossen.

Bed- en badlinnen
Bed- en badlinnen is bij de huurprijs inbegrepen. (Strandlakens  zijn aanwezig)
Uw villa is zo volledig mogelijk ingericht, echter voor de wekelijkse was van o.a uw bed en badlinnen dient u zelf te zorgen.
Na vertrek wordt tijdens de eindschoonmaak bed- en badlinnen gewisseld.

Water en elektriciteit
In zuidelijke landen komen storingen in water- en elektriciteitsvoorziening wat vaker voor. Gemeentelijke en/of regionale autoriteiten kunnen, door verschillende oorzaken, besluiten tot tijdelijke afsluiting of tot distributie over gaan.
Verhuurder kan voor de geleden schade niet aansprakelijk gesteld worden.

Wisseldagen
Wij verwachten U tussen 17.00 en 20.00 uur op de vakantiebestemming.
Na 20.00 wordt U niet meer ontvangen door de beheerder maar is de sleutel aanwezig in het sleutelkastje. Voor aankomst wordt de code aan U verstrekt.
Op de dag van vertrek geldt dat u de woning voor 10.00 uur ‘s morgens moet hebben verlaten.

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan.

Borg
Bij aankomst wordt een borg gend.
De borgsom bedraagt € 250,- Na controle van de woning ontvangt u deze borg retour.
Geconstateerde schade wordt met deze borg verrekend.
Indien het onderstaande niet in orde is bij het verlaten van de woning worden de volgende kosten in mindering gebracht van de borgsom.
-Barbecue niet schoon gemaakt 10,-
-Vuile bed en badlinnen niet achtergelaten op de afgesproken plaats 10,-
-Vaatwasser niet leeggeruimd of vuil achtergelaten 10,-
- Huisvuil niet weggegooid, zelf weggebracht 10,-
Geconstateerde schade of onvolkomenheden worden met deze borg deels verrekend.

Eindschoonmaak
De eindschoonmaak is verplicht. Hierdoor treft iedere nieuwe huurder een schone woning aan.
De kosten hiervoor worden zonder opslag doorberekend aan de huurder.
Toch verwachten wij van onze huurders dat zij de villa netjes achterlaten en bijvoorbeeld geen afwas, volle prullenbakken, vuilniszakken o.i.d. laten staan. (zie ook onder het hoofdstuk “BORG”)

De reserveringsvoorwaarden

1.     Een reservering kan schriftelijk, telefonisch, per E-mail of persoonlijk bij de verhuurder worden gedaan. Zodra de overeengekomen aanbetaling (20% van het huurbedrag) in het bezit is van de verhuurder, is de reservering definitief.
Per boeking wordt er € 25,- in rekening gebracht.

2.     Het restant bedrag (80% aangevuld met de eindreiniging (ad € 100,-) moet uiterlijk 14 dagen voor de aanvangsdatum van de huurperiode in het bezit van de verhuurder zijn.
Na voorafgaande kennisgeving kan het niet op tijd betalen leiden tot ontbinding van de huur overeenkomst door of namens de verhuurder, in welk geval het reeds betaalde niet zal worden gerestitueerd.

3.     Indien de reservering binnen 14 dagen vr de huurperiode plaatsvindt, dientmoet het totale bedrag in n keer te worden voldaan.

4.     De huurder kan de huurovereenkomst schriftelijk of per e-mail annuleren.
Daarvoor worden onderstaande kosten gerekend,
-Meer dan 31 dagen voor aankomst bent u niet gehouden enig bedrag aan ons te betalen.
-Meer dan 14 dagen voor aankomst bent u gehouden 15% van de reissom aan ons te betalen.
-Meer dan 7 dagen voor aankomst bent u gehouden 35% van de reissom aan ons te betalen.
-Meer dan 3 dagen voor aankomst bent u gehouden 60% van de reissom aan ons te betalen.
-Meer dan 24 uur voor aankomst bent u gehouden 85% van de reissom aan ons te betalen.
-Binnen 24 uur voor aankomst bent u gehouden 100% van de reissom aan ons te betalen.
In dit verband adviseren wij u dringend een annuleringsverzekering af te sluiten, waarbij u gedekt bent tegen onvoorziene, bijzondere omstandigheden, waardoor u niet met vakantie kunt gaan.
Dit kan natuurlijk alleen indien de reden van afzegging een verzekerde gebeurtenis is, volgens de annuleringsvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij.

5.     Na ontvangst van de laatste betaling stemmen wij de sleuteloverdracht etc. met u af.